Assessors de salut

 

COACHING

El Coaching és un instrument que té una gran utilitat en diferents àmbits (salut, esport, formació...)

Molt interessant per a persones que ja tenen l'hàbit de dur a terme activitat i exercici físic, i que no requereixen de cap acompanyament en aquest aspecte, però que poden requerir un acompanyament per a aconseguir altres objectius relacionats amb la salut.

El coaching és una eina de gran utilitat per l'eliminació d'hàbits perjudicials i l'adquisició d'hàbits beneficiosos en l'àmbit de l'alimentació i la nutrició (coaching nutricional). 

També pot ser de gran efectivitat en aspectes formatius, i evidentment també en el món de l'esport. En aquests darrers casos, de molta utilitat per a joves i adolescents, ja siguin esportistes com estudiants.

L'aplicació d'estratègies i enines de coaching es durà a terme en sessions de 60-75 minuts, podent-se fer entre una i quatre sessions mensuals.