Assessors de salut

 

PREPARACIÓ FÍSICA ESPORTIVA COMPLEMENTARIA (PFEC)

Aquest producte consisteix en la possibilitat de que joves esportistes, de qualsevol esport, duguin a terme una preparació física complementaria a la que reben en els entrenaments dels seus respectius clubs i equips.

El motiu és ben simple. Molts, o casi tots els clubs esportius, tenen limitades les seves possibilitats d'oferir uns tipus d'entrenaments molt concrets als seus jugadors, per la manca de recursos. Per exemple, tot allò que té a veure amb l'entrenament de la força.

Hunza® ofereix la possibilitat de complementar aquests entrenaments de club, sumant a aquests entrenaments un tipus d'activitat molt específica que sumarà als efectes dels entrenaments físics que cada esportista rep en el seu equip. En la gran majoria de casos, les activitats que complementarà Hunza®  seran els entrenaments de força genèrica, específica i funcional, tot i que poden treballar-se totes les qualitats físiques.

Els entrenaments s'oferiran en activitats individuals (entrenament personal) o en grups reduïts de 2, 3, 4 o 5 persones. Els grups es poden organitzar amb jugadors d'un mateix equip, o bé amb esportistes de diferents clubs i equips. S'informarà els entrenadors dels esportistes i els clubs dels entrenaments i de les evolucions i resultats del jugadors.